Touhou - Research on a Certain Flower

Tình trạng: Hoàn thành

Tác giả: Rireba (Circle),Nakatani

Thống kê:1201261
Marisa cố gắng tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh của Yuuka, từ mối liên hệ giữa giấc mơ và hoa.
Danh sách chương
2 tháng trước
Bình Luận