New Voices in the Dark

Tên Khác: Shin Yami no Koe - Kaidanno

Tình trạng: Hoàn thành

Tác giả: Itou Junji

Thống kê:7620157789
New Voices in the Dark là tuyển tập truyện kinh dị mới của Junji Ito,xuất bản lần đầu năm 2006.Là phần tiếp theo của "Secret of the Haunted Mansion"
Danh sách chương
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
Bình Luận