Forest of Lore

Tình trạng: Hoàn thành

Tác giả: Amemiya Yuki,Ichihara Yukino

Thống kê:5264464
Lore là một truyền thuyết ở chốn thành thị. Truyền thuyết thành thị là những câu chuyện như "Khẩu liệt nữ" hay "Chó mặt người". Những câu chuyện này được kể truyền miệng, vì vậy không ai biết đâu là thật đâu là giả. Có những truyện bạn biết, có những truyện thì không. Vậy làm sao mà bạn biết liệu nó là thật hay chỉ là hư cấu? Hãy cùng đọc và suy ngẫm.
Danh sách chương
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
Bình Luận